Arıların Önemli Paraziter HastalıklarıNoseme hastalığı, Nosema apis isminde ki hücre içi bir parazit tarafından meydana getirilen ergin arı
hastalıklarından olup tüm arı hastalıkları içinde en yaygın olanlarından birisidir. Arılar
sindirim sisteminde bozukluk yaparak verim düşüklüğüne yol açarak ekonomikk kayıplara neden olur.
Bu hastalık arı ölümleri de yapmaktadır. Rutubetli yerlerde ve mevsimlerde nosemosis'in görülme ihtimali
daha fazladır. Hastalıkla genellikle yavruların çoğaldığı ilkbahar mevsiminde görülmektedir. Yaz mevsiminde ise
görülme oranı azalmaktadır.
 
Parazit sporları bal, polen, su ile arı tarafından alındığında bağırsak hücrelerine girer. Hızla çoğalarak girdikleri hücreyi patlatırlar. Parazit başka bağırsak hücrelerine girerek 
çoğalarak çok sayıda hücreye zarar verir. Sonuç olarak bal arısı aldığı gıdadan faydalanamaz hale gelir.
Parazit soğuğa oldukça dirençli, sıcak ve kuraklığa karşı son derece duyarlıdır. Spor, arı dışkısında 2 yıl, balda ve ölü arıda 1 yıl, toprak da 44–71 gün canlı kalabilmektedir
Hastalığın bulaşmasında, ergin arıların dışkıları, kendileri, sular, hastalıktan ölen arılar, bulaşık bal, nektar, polenler, yabani arılar, 
kovan içine girip çıkan karınca ve diğer böcekler, kovan temizliğinde kullanılan arıcılık malzemeleri, bulaşık petek ve çerçeveler önemlidir. 
İşçi arı, erkek arı ve ana arı hastalığa yakalanabilir. Arı larva ve pupaları hastalığa yakalanmazlar. Bazı arı kolonileri parazit olsa dahi 
hastalanmayabilir.

FESTİVAL HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZYorum Ekle

  • Kötü İyi